Dalsjöfors

Kött från svenska gårdar
Allt vårt kött kommer från djur som är född och uppfödda på svenska gårdar. Vår slakt, styckning och paketering sker i Dalsjöfors, strax utanför Borås. Vi har arbetat med detta i över hundra år, vilket gett bred erfarenhet, goda kunskaper och bra relationer till våra lantbrukare. Allt för att du ska kunna välja svenskt kvalitetskött från svenska gårdar när du handlar och lagar mat. Djurhållning & transporter
Vi är många som gillar att äta kött. Vi har alla ett stort ansvar. Det handlar om att på riktigt bry sig om hur djuren lever, att all hantering sker på bästa tänkbara sätt och kortare transporter. Detta är vi i Sverige bra på och vi har ett ambitiöst djurskydd. Dalsjöfors är ett svenskt livsmedelsföretag vars uppgift är att ta fram bra kött på ett ansvarsfullt sätt. Hållbart lantbruk
Vi har från början valt att arbeta mycket nära våra lantbrukare. Vi förstår deras villkor och gemensamt för alla är att en god miljö och djuromsorg står i centrum. För att vi fortsatt ska njuta av öppna landskap behövs betande djur, de bidrar till biologisk mångfald där artrikedomen frodas. När du väljer Svenskt hjälper du våra lantbrukare att fortsätta sitt arbete och säkra Sveriges matförsörjning. Våra anor går långt bak i tiden. Vi startade i början av förra seklet, år 1911. Då började lantbrukaren Torsten Larsson att förse bygden med kvalitetskött. Han födde upp djuren som han sedan slaktade och styckade på sin gård i Dalsjöfors. Ryktet om det goda köttet och Torstens skicklighet spred sig snabbt i byarna kring Dalsjöfors och styckmästare Larsson blev allt mer anlitad. Vi är stolta över vårt arv och allt drivs fortfarande idag i samma ursprungsanda som vi alltid har haft, ett svenskt kött du kan njuta av. Att vara hållbara och kunna tänka långsiktigt är helt avgörande för oss. Att tillsammans genom hela värdekedjan producera ansvarsfulla livsmedel är en förutsättning för framtiden. Därför arbetar vi nära både med lantbrukare, transportörer och kunder för att ständigt förbättra oss.

Vi arbetar aktivt för att minimera vår klimatpåverkan. Med stor omsorg för vår miljö arbetar vi kontinuerligt med att reducera vår energi- och vattenförbrukning samt vårt miljöavtryck via effektiva förpackningar, minskade transporter och utsläpp. Alla våra produkter är märkta med Kött från Sveriges sigill. Det betyder att all köttråvara kommer från gris, nöt och lamm som är fött, uppfött, slaktat, styckat och förpackat här i Sverige. Hemligheten bakom svenskt kött är enkel. Den svenska grundidén är att djuren ska få leva så naturligt som möjligt. Med den enkla idén och böndernas noggranna arbete skapar vi tillsammans unika produkter. Dalsjöfors är en del av KLS Ugglarps, ett livsmedelsföretag med fokus på mathantverk, hållbarhet & kärleken till bra mat. Vi samarbetar med över 6 000 svenska lantbrukare och vi älskar svenska råvaror. Vår verksamhet bedrivs på 6 olika orter i Sverige och vi är fantastiskt stolta över var och en av alla våra 1 500 kunniga och dedikerade medarbetare. KLS Ugglarps är ett dotterbolag i Danish Crown Group som är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Europa med en omsättning på ca 80 miljarder.