Fromagerie de l'ermitage

Ermitage ostmjölk, mer än 90 års osthistoria
Sedan 1931 har Hermitage varit ett oberoende kooperativ som ägs av sina mjölkproducenter. Dess huvudsyfte är att bevara dess oberoende för att korrekt främja mjölken från dess samarbetspartners och dess ostar.