Jura Flore

Sedan ostmejeriet grundades 1907 har traditionerna och hantverket värderats genom tre generationer av dedikerade osttillverkare. Idag har Jean-Charles Arnaud, arvtagaren till detta historiska arv, de värdefulla hemligheterna i mognadsprocessen som ärvts från sina förfäder.