La Belotta

Från vår spanska leverantör Senorio di Olivenza hämtar vår Jamon Bellotta. Bättre än så här blir det inte. Kvaliteten är odiskutabel.